ความแตกต่างของคน 4 เจเนอเรชั่น
Articles originalcontent
Original Content

ความแตกต่างของคน 4 เจเนอเรชั่น ทำความเข้าใจเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย

เมื่อ ความแตกต่างของคน 4 เจเนอเรชั่น กลายมาเป็นปัจจัยเริ่มต้นตั้งแต่สภาวะแวดล้อม แนวคิด ความเชื่อ รวมถึงพฤติกรรม ทำให้คนทั้ง 4 รุ่นนั้นแสดงออกถึงจุดยืนที่ค่อนข้างไม่เหมือนกัน จนกลายมาเป็นช่องว่างระหว่าง Gen ที่เกิดขึ้นได้


» » - - - - »
Sistacafe button sharefb
Down

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 • [แสดง]
 • [ซ่อน]
  • ความแตกต่างของคน 4 เจเนอเรชั่น สภาวะแวดล้อม พฤติกรรม ความคิดและความเชื่อ

  • ความแตกต่างของคน 4 เจเนอเรชั่น Gen Baby Boomer

  • ความแตกต่างคน 4 เจเนอเรชั่น Gen X

  • ความแตกต่างคน 4 เจเนอเรชั่น Gen Y

  • ความแตกต่างของ 4 เจเนอเรชั่น Gen Z

  • ลักษณะของคน 4 เจเนอเรชั่น จุดแข็ง จุดอ่อน และจุดยืนในการแสดงออก

  • ลักษณะของคน 4 เจเนอเรชั่น Gen Baby Boomer

  • ลักษณะคน 4 เจเนอเรชั่น Gen X

  • ลักษณะคน 4 เจเนอเรชั่น Gen Y

  • ลักษณะคน 4 เจเนอเรชั่น Gen Z

  • แฟชั่นของคน 4 เจเนอเรชั่น แต่ละยุคสไตล์ไหนเด่น ?

  • แฟชั่นของคน 4 เจเนอเรชั่น Gen Baby Boomer

  • แฟชั่นของ 4 เจเนอเรชั่น Gen X

  • แฟชั่นของ 4 เจเนอเรชั่น Gen Y

  • แฟชั่นของ 4 เจเนอเรชั่น Gen Z

  • บทความแนะนำ ที่ซิสต้องไม่พลาด

  " 4 Generation " ความแตกต่างของคน 4 เจเนอเรชั่น นั้นมีมาให้เห็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการแสดงออกถึงจุดยืนทางพฤติกรรมและความคิด ที่ทำให้สามารถเกิดความขัดแย้งของเรื่องนั้นๆ เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะปัจจุบันในวัยทำงานที่สามารถพบเจอคนทั้ง 4 Gen นี้ได้ไม่ว่าจะเป็นคนในทีม ในแผนก หรืออาจจะเป็นพนักงานในที่ทำงาน บางครั้งส่งผลถึงการเสนอความคิดที่ขัดแย้งเนื่องจากการมองภาพของแต่ล่ะช่วง Gen นั้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้นแล้วเราจึงควรมาทำความเข้าใจให้ชัดเจนของคนในกลุ่มทั้ง 4 Gen นี้ ตั้งแต่สภาวะแวดล้อม แนวคิด ความเชื่อ รวมถึงพฤติกรรมนั้นๆ เพื่อให้เราสามารถปรับเปลี่ยน mindset ให้มีความเข้าใจตรงกัน และลดช่องว่างของความแตกต่างนี้ลง


  ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

  ความแตกต่างของคน 4 เจเนอเรชั่น สภาวะแวดล้อม พฤติกรรม ความคิดและความเชื่อ

  1693060052

  ขอบคุณรูปภาพจาก : https://i.pinimg.com/564x/94/e1/b9/94e1b93783f644fd2a7bb99a1f5285f6.jpg

  ความแตกต่างของคน 4 เจเนอเรชั่น Gen Baby Boomer


  ช่วงของ Gen นี้จะเกิดในช่วง พ.ศ. 2489 - 2507 ยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากที่สงครามได้มีความสงบลง ทำให้ผู้ที่รอดพ้นในช่วงสงครามนั้นต้องเริ่มกลับมาฟื้นฟูให้ประเทศกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง จึงทำให้คนในยุคนั้นค่อนข้างที่จะมีลูกหรือทายาทสืบทอดค่อนข้างเยอะ เนื่องจากช่วงสงครามทำให้สูญเสียประชากรในประเทศเยอะมาก ดังนั้นจึงต้องเร่งเพิ่มประชากรและจำนวนแรงงานเพื่อมาช่วยในการพัฒนาประเทศ

  ส่งผลให้ Gen Baby Boomer รับรู้ถึงความลำบากในการใช้ชีวิต ความแร้นแค้นของเศรษฐกิจ จนทำให้มีความอดทนสูง สู้งาน ชอบทำงานและประสบความสำเร็จด้วยตนเองและคนในช่วงวัยนี้ จะได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็นคนที่ประหยัดอดออม ใช้จ่ายอย่างรอบคอบและระมัดระวัง จนถูกจัดในกลุ่มของ “ อนุรักษ์นิยม ” ที่เคร่งครัดในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีด้วยนั่นเอง

  ความแตกต่างคน 4 เจเนอเรชั่น Gen X


  คือคนที่เกิดช่วง พ.ศ.2508-2522 เป็นช่วงที่กำลังเติบโตในการเปลี่ยนเทคโนโลยีแบบ Analog ไปสู่ Digital จนทำให้มีอีกชื่อหนึ่งว่า Yuppie หรือ Young Urban Professionals ที่หมายถึง ความมั่งคั่งของเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอย่าง วิดีโอเกม คอมพิวเตอร์ สไตล์เพลงฮิปฮอป เป็นต้น ทั้งยังเป็นยุคที่มีการควบคุมประชากร เนื่องจากค่านิยมของยุค Baby Boomer ส่งผลให้มีเด็กมากเกินไปจนทำให้ทรัพยากรในกระเทศไม่เพียงพอ

  ปัจจุบัน Gen X จะอยู่ในช่วงวัยทำงาน หรือที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และยังอยู่ในช่วงรอยต่อของ Gen Baby Boomer ที่มีหัวอนุรักษ์นิยม จึงทำให้ได้รับอิทธิพลทั้งความคิดและแนวทางของการทำงาน ทำให้ทำงานแบบถวายหัว อดทน สามารถที่จะทำงานได้ในภาวะที่มีความกดดัน และเมื่อปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆ เริ่มเข้ามาจนได้รับการเปลี่ยนแปลงเลยทำให้มีทางเลือกไม่ติดกรอบ เปิดใจยอมรับความคิดใหม่ๆ หรือสิ่งใหม่ๆ เข้ามา

  ความแตกต่างคน 4 เจเนอเรชั่น Gen Y


  เป็นช่วง พ.ศ. 2523-2540 คน Gen Y จะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี Digital จึงทำให้มีความเป็นสากลมากขึ้น ทั้งยังได้รับอิทธิพลหรือวัฒนธรรมใหม่ๆ เข้ามา อย่างเช่น Teen Pop ที่มองว่าการชื่นชอบศิลปินต่างชาตินั้นเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดา สามารถที่จะมีเทคโนโลยีที่พกพาไปไหนก็ได้ ด้วยความที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี จึงทำให้มีแนวคิดและพฤติกรรมแตกต่างไปจาก Gen ก่อนหน้านี้

  ใครที่อยู่ในยุคของ Gen Y ส่วนมากนั้นจะได้รับการตามใจ มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี มีแนวคิดเป็นของตัวเอง เมื่อเข้าสู่ช่วงทำงานจึงมักมองหาความชัดเจนในการทำงาน เช่น ต้องการความชัดเจนว่าสิ่งที่ทำจะมีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร คาดหวังการได้รับเงินเดือนที่สูง คาดหวังคำชม แต่ไม่อดทนต่องานที่ทำ ชอบเปลี่ยนงานอยู่บ่อยๆ ดังนั้นผู้คนในยุคนี้จึงสร้างความ balance ในชีวิต เช่น หลังเลิกงานมักจะไปทำกิจกรรมให้ความสุขต่อตนเอง อย่างการไปเล่นฟิตเนส การพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ หลังเวลาเลิกงาน เป็นต้น

  ความแตกต่างของ 4 เจเนอเรชั่น Gen Z


  คนที่เกิดหลัง พ.ศ. 2540 ที่เกิดมาจากพ่อแม่รุ่นใหม่อย่าง Gen X และ Gen Y ทำให้เป็นเด็กที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้าน เรียนรู้รูปแบบการดำเนินชีวิตในสังคมแบบดิจิตัล สามารถติดต่อสื่อสารแบบไร้สายได้ และสื่อบันเทิงต่างๆ แบบ social media ทำให้คนในกลุ่มนี้มักจะเลือกทำในสิ่งที่ตนชื่นชอบ และชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบพีธีรีตอง พิธีการ และสามารถทำอะไรหลายๆ อย่างในครั้งเดียว

  เมื่อมาพร้อมความสะดวกสบายพร้อมไปด้วยเทคโนโลยี ส่งผลให้เมื่อโลกนี้ไม่มีมันแล้วจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร แถมเรียกได้ว่าสมาร์ทโฟนก็กลายมาเป็นอวัยวะอีก 1 ส่วนที่ขาดไม่ได้ด้วย ทำให้คนในเจนนี้จะได้รับข่าวสารมากมายอย่างรวดเร็ว ทันโลกและสามารถวิเคราะห์สถิติเรื่องต่างๆ เพื่อคาดการณ์ในอนาคตได้ สามารถตัดสินในทำการทำอะไรสักอย่างได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย


  ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

  ลักษณะของคน 4 เจเนอเรชั่น จุดแข็ง จุดอ่อน และจุดยืนในการแสดงออก

  การประชุม

  ลักษณะของคน 4 เจเนอเรชั่น Gen Baby Boomer


  ► มีความอดทนรอคอยความสำเร็จ
  ► มีความจงรักภักดีต่อองค์กรสูง
  ► มีความพยายามและทุ่มเทให้กับการทำงานและองค์กรอย่างมาก
  ► เคารพในกฎเกณฑ์และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  ► ยึดมั่นในกรอบหรือหลักการที่เชื่อว่าถูกต้อง และจะไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ

  คน Gen Baby Boomer จะให้ความสำคัญต่อหลักการทำงาน ยึดถือวัฒนธรรมขององค์กร และเห็นคุณค่าต่อการทำงานอย่างทุ่มเท จนทำให้ถูกมองว่าเป็นพวกอนุรักษ์นิยม หรือล้าหลัง ไม่ทันโลกยุคสมัย ทั้งบางครั้งไม่มีการปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จนทำให้เกิดการเผด็จการเกิดขึ้นบ้าง ส่งผลให้คนในยุคนี้ชอบที่จะอยู่กรอบเดิมๆ มากกว่า

  ลักษณะคน 4 เจเนอเรชั่น Gen X


  ► ตรงไปตรงมา พูดกระชับ และไม่อ้อมค้อม
  ► ไม่ชอบถูกบงการ
  ► ไม่ชอบอยู่กับที่ ชอบอิสระให้กับตนเอง

  โดยกลุ่มนี้นั้นจะให้ความสำคัญสำหรับการสื่อสารเป็นหลัก หากในการทำงานในองค์กร หรือบริษัทการติดต่อสื่อสารต้องมีความชัดเจน และกระชับเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ด้วยความที่ค่อนข้างชอบอิสระจึงมักไม่ชอบงานที่ตีกรอบแคบๆ เพราะต้องการที่จะแก้ไขและหาไอเดียใหม่ๆ ให้กับผลงานตัวเองมากกว่า นั่นเอง

  ลักษณะคน 4 เจเนอเรชั่น Gen Y

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  Content quotation bg
  Disclaimer : หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทีมงานมาที่ [email protected]
  Content quotation bg


  ดาวน์โหลดแอพ
  ดาวน์โหลดแอพดาวน์โหลดแอพ
  Icon ranking

  อันดับบทความประจำวัน

  (หมวดOriginal Content)

  Variety By SistaCafe

  Icon feature 100x100

  Feature

  กิจกรรม SistaCafe