Sex Worker
Articles originalcontent
Original Content

Sex Worker ชวนรู้จักกับอาชีพบริการทางเพศ จะเป็นอาชีพสุจริตได้แค่ไหนในสังคม?

ชวนเพื่อน ๆ ร่วมทอล์กประเด็น Sex Worker จะเป็นอาชีพสุจริตได้แค่ไหนในสังคม? มุมมองเกี่ยวกับ Sex Worker ของแต่ละเป็นยังไง ถ้าเกิด Sex Worker ถูกกฎหมายจะส่งผลอะไรบ้าง ตามไปทอล์กร่วมกันในบทความนี้เลย


» » - - - »
Sistacafe button sharefb
Down

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 • [แสดง]
 • [ซ่อน]
  • ชวนมาทำความรู้จักกับอาชีพ Sex Worker ให้มากกว่าเรื่องที่เคยได้ยิน

  • แนวคิดเกี่ยวกับSex Workerของแต่ละประเทศเป็นยังไง?

  • ถ้าเกิดSex Workerถูกกฎหมายจะส่งผลอย่างไร?

  • Sex Worker ถูกกฎหมาย จะมีความปลอดภัยจากความรุนแรง และโรคทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น

  • Sex Workerถูกกฎหมาย รัฐจะเก็บภาษีได้มากขึ้น

  • Sex Workerถูกกฎหมาย ตัดท่อน้ำเลี้ยงการคอร์รัปชัน

  • บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

  ในปัจจุบันที่สังคมมีความเปิดกว้างและหลากหลายมากขึ้น ผู้คนตระหนักถึงเรื่องสิทธิและเสรีภาพกันมากขึ้น เราสามารถออกมาเรียกร้อง และตั้งคำถามกับสิ่งที่กำลังกดทับเราอยู่ เราสามารถ come out อย่างสบายใจว่าเราเป็น LGBTQIA+ เราบ่งบอกความเป็นตัวของตัวเองออกมาได้ โดยที่มีคนเข้าใจ เปิดรับ และสนับสนุนมากกว่าเมื่อก่อน

  และยังมีการพูดถึงประเด็นขอ Sex Worker ว่าควรเป็นอาชีพหนึ่งที่ถูกกฎหมายเหมือนกับอาชีพสุจริตอื่น ๆ อีกด้วย บทความนี้ใน SistaCafe เราเลยอยากชวนเพื่อน ๆ มาพูดคุยทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้น ชวนทอล์กประเด็นSex Worker เมื่อก่อนและตอนนี้เป็นยังไง? จะเป็นอาชีพสุจริตได้แค่ไหนในสังคม?

  ชวนมาทำความรู้จักกับอาชีพ Sex Worker ให้มากกว่าเรื่องที่เคยได้ยิน

  ว่ากันว่าในสมัยก่อน อาชีพSex Worker ในไทยเป็นอาชีพที่มีกฎหมายรองรับนะ ในตอนนั้นมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง และสวัสดิการตรวจสุขภาพให้ลูกจ้างด้วย จนถึงปี 2503 ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหการขายบริการทางเพศเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และในปี 2539 ได้ออกกฎหมายใหม่ออกมาเป็นพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีจนถึงปัจจุบัน ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งปกป้องคุ้มครองผู้หญิงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อองค์กรค้ามนุษย์ และยังมองว่าการขายบริการทางเพศ ขัดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

  แต่ถึงแม้ว่าอาชีพSex Worker จะผิดกฎหมายในไทย แต่ก็ต้องยอมรับว่าการขายบริการทางเพศก็ยังคงมีอยู่มากในไทย และได้มีการประเมินการเอาไว้ด้วยว่าในไทยอาจมีจำนวน Worker 147,000 รายหรือมากกว่านั้น คิดเป็นมูลค่าธุรกิจถึงปีละ 200,000 ล้านบาท แต่เนื่องจากอาชีพนี้ยังไม่มีกฎหมายมารองรับ เลยมีความเสี่ยงมากมาย อย่างการถูกหลอกให้ขายบริการโดยไม่ได้ค่าตอบแทน ถูกขู่ทำร้ายร่างกาย และยังมีผู้มีอิทธิพลที่คอยหาผลประโยชน์จากการที่อาชีพ Sex Worker ยังผิดกฎหมายอยู่ด้วย

  แนวคิดเกี่ยวกับSex Workerของแต่ละประเทศเป็นยังไง?

  สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับอาชีพSex Worker ในไทย ในปัจจุบันนี้เริ่มมีการพูดถึงอย่างเปิดเผย มีการพูดถึงในทางที่ดีขึ้น และยอมรับอาชีพSex Worker ได้มากขึ้น แต่ก็ยังมีบางส่วนที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ผิดทั้งทางกฎหมายและขัดต่อศีลธรรม ทั้งยังมีกฎหมายปราบปรามการขายบริการทางเพศ มีกำหนดโทษปรับSex Worker ไม่เกิน 1,000 บาท ส่วนอาชีพนายหน้า/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง จะมีโทษจำคุก 1 ปี – 10 ปี และปรับ 2 หมื่น – 2 แสนบาท

  ในประเทศฝรั่งเศสก็มีแนวคิดกำจัดการค้าประเวณีเหมือนกันที่ไทย แต่ฝรั่งเศสไม่ได้มองว่า Sex Worker เป็นผู้กระทำความผิด แต่มองว่าเป็นเหยื่อที่ต้องได้รับความช่วยเหลือทางสังคมและการเงิน

  ส่วนในประเทศสวีเดน นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ มีโมเดลปราบปรามการขายบริการทางเพศอยู่ด้วยเหมือนกัน ซึ่งแนวคิดปราบปราบการขายบริการทางเพศของ 3 ประเทศนี้ Sex Workerจะไม่ผิดกฎหมายแต่จะไปเอาผิดทางกับผู้ซื้อบริการแทน เพื่อลดความต้องการซื้อลงนั่นเอง

  ในอินเดียก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามการขายบริการทางเพศที่น่าสนใจ ด้วยจุดประสงค์อยากขจัดการค้าประเวณีให้หมดไป ( แต่ไม่ได้กำหนดว่าทุกการให้บริการทางเพศนั้นผิดกฎหมาย ) เลยมีนโยบายจ้างงาน หรือสนับสนุนการเงินให้กับอาชีพ Sex Worker เพื่อให้หารายได้ในทางอื่น และเลิกประกอบอาชีพนี้

  ส่วนแนวคิดทางฝั่งที่ Sex Workerมีการจดทะเบียนการขายบริการทางเพศถูกกฎหมาย ก็มักจะมีแนวคิดคล้าย ๆ กัน ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ถึงรัฐไม่ได้สนับสนุนแต่ก็ไม่ได้ขัดขวาง เว้นแต่เป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ที่เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้

  อย่างเยอรมนีที่ออกกฎหมายคุ้มครองSex Worker อนุญาตให้อาชีพ Sex Workerเป็นไปตามความสมัครใจ และได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงานของรัฐ โดย Sex Worker จะต้องลงทะเบียนกับรัฐ และเสียภาษีให้กับรัฐในหมวดภาษีเงินได้สำหรับงานอิสระ

  ส่วนสิงคโปร์อาชีพSex Worker ไม่ได้เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย แต่มีการกำหนดเขตพื้นที่ในการให้บริการ และห้ามเป็นเจ้าของสถานบริการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

  ถ้าเกิดSex Workerถูกกฎหมายจะส่งผลอย่างไร?

  Sex Worker ถูกกฎหมาย จะมีความปลอดภัยจากความรุนแรง และโรคทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น

  จากข้อมูลของ TDRI ในบทความที่พูดถึงกฎหมายตีตราSex Worker ได้บอกเอาไว้ว่ากฎหมายที่ห้ามค้าประเวณีของแถบเอเชียแปซิฟิก ยังไม่ช่วยลดการระบาดของโรคเอดส์ในหมู่Sex Worker และผู้ใช้บริการ แต่ในประเทศที่ Sex Workerถูกกฎหมายกลับพบกว่ามีการระบาดของโรคเอดส์ต่ำกว่า และมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยสูงกว่า และยังช่วยลดอัตราการถูกทำร้ายของSex Worker ลงได้ด้วย

  Sex Workerถูกกฎหมาย รัฐจะเก็บภาษีได้มากขึ้น

  จากข้อมูลในบทความของ the matter พูดถึงตัวเลขจากงานวิจัยของชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ อดีตส.ส.ที่โด่งดังในเรื่องนักแฉธุรกิจสีเทา ได้ประมาณการไว้ว่าธุรกิจให้บริการทางเพศคิดเป็นสัดส่วนราว 2 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP และมีการจ้างงานSex Worker ถึง 100,000 กว่าคน เป็นยอดที่ไม่น้อยเลย แต่น่าเสียดายที่ธุรกิจให้บริการทางเพศในไทยยังไม่ถูกกฎหมาย รัฐจึงไม่สามารถจัดเก็บภาษีดังกล่าวได้ตามกฎหมาย

  Sex Workerถูกกฎหมาย ตัดท่อน้ำเลี้ยงการคอร์รัปชัน

  จากที่เคยได้ฟังสัมภาษณ์จากSex Worker ในรายการหนึ่งปัญหาที่อาชีพ Sex Workerต้องเจอ และอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งสำคัญที่ทำให้Sex Worker ยังผิดกฎหมาย ก็คือการถูกหาประโยชน์จากผู้มีอิทธิพล หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำการคอร์รัปชันรับส่วยจากธุรกิจผิดกฎหมาย เมื่ออาชีพSex Worker ถูกกฎหมาย ไม่ต้องอยู่ในมุมมืด ไม่จำเป็นต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ อีกต่อไป เหมือนเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงขบวนการเหล่านี้ไปด้วย
   
  + + + + + + + +

  และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลและมุมมองต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องราวของอาชีพSex Worker ทั้งในไทยและต่างประเทศ ที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังในบทความนี้ เพื่อทำความเข้าใจกับอาชีพSex Worker ให้มากขึ้น สำหรับในไทยปัจจุบันประเด็นของ Sex Workerก็ยังคงมีข้อถกถามกันอยู่เรื่อย ๆ ว่าอาชีพนี้ควรเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนด้วย ว่าจะมองผ่านมุมนิติศาสตร์ มุมสังคมศาสตร์ หรือแม้แต่มุมมองทางศาสนา จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงามในสังคม

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  Content quotation bg
  Disclaimer : หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทีมงานมาที่ [email protected]
  Content quotation bg


  ดาวน์โหลดแอพ
  ดาวน์โหลดแอพดาวน์โหลดแอพ
  Icon ranking

  อันดับบทความประจำวัน

  (หมวดOriginal Content)

  Variety By SistaCafe

  Icon feature 100x100

  Feature

  กิจกรรม SistaCafe