Eco - Friendly 3R
Articles etc
อื่น ๆ

Eco - Friendly 3R หลักการที่ทุกคนเริ่มพูดถึง สำคัญอย่างไรในวันสิ่งแวดล้อม

ร่วมด้วยช่วยกัน คนละไม้คนละมือ เพื่อรักษาให้โลกน่าอยู่มากยิ่งขึ้น เมื่อทุกอย่างต้องเริ่มคำนึงหรือตระหนักต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทำให้ตัวเรามีความกระตือรือร้นที่จะทำมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาทำความรู้จัก Eco - Friendly 3R กัน


» » - - »
Sistacafe button sharefb
Down

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 • [แสดง]
 • [ซ่อน]
  • เกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อม

  • Eco - Friendly หลักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

  • Eco - Friendly 3R หลักการช่วยลดขยะช่วยโลก

  • Eco - Friendly 3R ข้อที่ 1 Reduce ลดการใช้ (คิดก่อนใช้)

  • Eco - Friendly 3R ข้อที่ 2 Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำ

  • Eco - Friendly 3R ข้อที่ 3 Recycle นำกลับมาใช้ใหม่

  • บทความแนะนำ ที่ซิสต้องไม่พลาด

  " รักษ์โลกเริ่มได้ที่ตัวเรา " การรณรงค์ให้รักษ์โลกนั้นเกิดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา เพราะผลกระทบจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาและทำลายทิ้งนั้นสามารถส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อโลกเป็นอย่างมาก จากที่เราได้รับรู้ผ่านข่าวสารหรือการเปลี่ยนแปลงที่ต่างจากออกไปในอดีต ส่งผลให้ปัจจุบันผู้คนจึงเริ่มให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นและเริ่มปฎิบัติในสิ่งที่ตนสามารถทำได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม จึงเกิดขึ้นเป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก ที่ถูกจัดขึ้นมาในวันที่ 5 มิถุนายนในทุกปี เป็นวันที่ทุกคนพร้อมที่จะทำเพื่อโลกของเราที่กำลังได้รับความเสียหายต่างๆ ซึ่งในวันนี้จึงมีการตั้งหลักของ 3R ขึ้นมาเพื่อความเข้าใจตรงกันของทุกคน ดังนั้นเรามาดูถึงหลัก Eco-Friendly 3R คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร


  ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

  เกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อม

  รักโลก

  ขอบคุณรูปภาพจาก : https://i.pinimg.com/564x/4d/61/14/4d6114be98bbbb56c66cfe77f119d58f.jpg

  เมื่อความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลเลวร้ายต่อโลกไม่ว่าจะเป็น ขั้วโลกเหนือหิมะละลายเร็ว น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออากาศที่มีอุณหภูมิสูงมากจนผิดปกติ สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นล้วนมาแต่การกระทำของมนุษย์ที่สร้างขึ้นและทำลายมันด้วยตนเองในแต่ละวัน จึงทำให้เกิดมาเป็น " วันสิ่งแวดล้อม " หรือ World Environment Day ขึ้นมาในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เพื่อเป็นวันที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมาหรือที่กำลังเผชิญอยู่ เพื่อให้สร้างความตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อม และการศึกษาที่ถูกต้องสำหรับประชาชนหรือนักเรียน นักศึกษา เพื่อสนับสนุนทางวิชาการในการเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น และเพื่อเสริมสร้างให้คนสถาบันตนเองตระหนักยั่งรู้ของเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

  Eco - Friendly หลักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

  สินค้ารักษ์โลก

  ขอบคุณรูปภาพจาก : https://i.pinimg.com/736x/4b/f3/ac/4bf3acbcc6c99cb43e31ce9200d694ca.jpg

  Eco - Friendly Material

  สิ่งที่เป็นหัวใจหลักของ eco-friendly นั้นคือการนำ ' วัสดุ ' ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนำมาผลิต เป็นมิตรในที่นี้คือไม่ก่อความเสียหายต่อโลก และไม่ก่อผลเสียต่อมนุษย์หรือส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดของกระบวนการผลิตจวบจนถึงการนำไปใช้และเสื่อมสภาพ จึงมีคุณสมบัติดังนี้ เช่น สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มีสภาพที่คงทนใช้งานได้ในระยะยาว เมื่อเสื่อมสภาพหรือใช้งานไม่ได้ก็สามารถย่อยสลายไปตามธรรมชาติโดยใช้เวลาในการย่อยน้อยที่สุด เป็นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหมดไป ใช้พลังงานในการผลิตต่ำ ช่วยลดมลพิษพวกมลภาวะที่กลายมาเป็นโลกร้อนได้ เป็นต้น โดยวัสดุที่มองว่าสามารถเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้นั้น คือ

  ไม้ไผ่
  ไม้ไผ่ขึ้นชื่อเรื่องของความโตไว ลำต้นมีความแข็งแรง มีน้ำหนักที่เบา และหาได้ง่าย โดยที่ย้ำหนักแต่กลับสามารถทนรับน้ำหนักได้มากเลยทีเดียว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายแบบตั้งแต่เครื่องใช้จนรวมไปถึงรั้วบ้าน แม้กระทั่งนำไปสร้างบ้าน เป็นวัสดุที่เรียกได้ว่าสุดยอดของ Eco-Friendly สุดๆ

  ไม้รีไซเคิล
  เป็นการนำเศษไม้จากธรรมชาติมาผสมกันเป็นไม้อัด อัดแปรรูปขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ไม้อัดแผ่นใหม่ ใช้ปูพื้นหรือตกแต่งอาคารได้ เมื่อเสื่อมสภาพก็ยังสามารถนำไปคัดแยกแล้วบด อัดใหม่ได้อีกครั้ง

  เหล็กรีไซเคิล
  อายุของการใช้งานของเหล็กนั้นเรียกได้ว่าสามารถใช้งานได้ยาวๆ เลยทีเดียว และยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งได้ หากดูแลรักษาดี แถมยังรวมไปถึงต้นทุนในการรีไซเคิลก็ต่ำมากเมื่อเทียบกับวัสดุประเภทอื่นๆ และเหล็กก็ยังนำไปหลอมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีกมากมาย

  กรีนบอร์ด
  แผ่นกระดาษอัดที่ทำมาจากการรีไซเคิลของกล่องเก็บเครื่องดื่ม ประกอบด้วยกระดาษ 75% โพลิเอทิลีน 20% และอะลูมิเนียมฟอยล์ 5% มีคุณสมบัติคล้ายกับไม้เนื้อแข็ง ทนทานแข็งแรงมากกว่าไม้อัด กันน้ำ กันปลวกและมอด ยังรวมไปถึงการทนความชื้นได้ดีอีกด้วย สามารถนำไปเป็นฉนวนกันความร้อนและกันเสียงได้ด้วย 


  Eco - Friendly Design

  เมื่อพูดถึงหลักของผลิตภัณฑ์ที่เป็น eco-friendly ต้องมีการคำนึงถึงด้วยกัน 4 ข้อคือ

  1. ต้องคำนึงถึงการผลิต
  การเลือกใช้วัสดุจากของเหลือ วัตถุดิบปลอดสารพิษ วัตถุดิบที่ไม่ก่อปัญหาที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม วัตถุดิบที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้หรือนำกลับมาแปรรูปใหม่ได้ โดยที่กระบวนการผลิตต้องลดพลังงานให้ต่ำและไม่ซับซ้อน และควบคุมของเสียต่อการผลิตในหนึ่งครั้งให้น้อยที่สุด

  2. ต้องคำนึงถึงการขนส่ง
  การขนส่งเข้ามามีบทบาทเมื่อต้องมีการขนย้ายสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ฉะนั้นต้องมีความรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายถึงผลิตภัณฑ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดเนื้อที่เพื่อลดการขนส่งในหลายรอบเกินความจำเป็น ซึ่งสามารถส่งผลดีต่อการลดมลพิษทางอากาศได้และลดการใช้พลังงานให้ต่ำด้วย

  3. ต้องคำนึงถึงผู้ใช้งาน
  เมื่อการออกผลิตภัณฑ์มานั้นควรคำนึงถึงผู้ที่ต้องใช้งานเป็นอย่างมาก ว่าสิ่งนั้นมีความจำเป็นมากน้อยเพียงไหน จะทำอย่างไรให้สินค้านั้นมีความตอบโจทย์กับทุกเพศทุกวัย โดยสินค้าสามารถทนทานใช้งานได้ในระยะยาว ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยให้เกิดความสิ้นเปลือง คุ้มค่าต่อทรัพยากร วัตถุดิบ พลังงานต่างๆ เป็นต้น

  4. ต้องคำนึงถึงการกำจัด

  การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีคือการออกแบบมาเพื่อไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมต้องมีการคำนึงถึงอนาคตว่าเมื่อหมดสภาพแล้วการกำจัดทิ้งนั้นจะมีกระบวนการอย่างไร เพื่อที่จะไม่ส่งผลหรือส่งผลน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม โดยวัสดุต้องมีการสามารถย่อยสลายเองไปตามธรรมชาติ หรือสามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้ไหม เพื่อลดขยะช่วยโลก


  ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

  Eco - Friendly 3R หลักการช่วยลดขยะช่วยโลก


  3R เป็นแนวคิดที่ถูดคิดขึ้นมาเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าต่อการใช้งาน ทำให้สามารถลดขยะเกินความจำเป็นในชีวิตประจำวันให้น้อยลงได้ ด้วยการ Reduce ลดการใช้, Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำ และ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่

  Eco - Friendly 3R ข้อที่ 1 Reduce ลดการใช้ (คิดก่อนใช้)

  คิดก่อนใช้เพราะการที่เราต้องตระหนักและคำนึกถึงสิ่งที่จะทำหรือซื้อมา เท่ากับว่าเรากำลังคำนึงถึงขยะที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราใช้เสร็จ เพราะเราต้องมีการควบคุมการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะต่อปริมาณในการใช้ ลดการบริโภคหรือซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นออก เพราะจะช่วยให้เราไม่สร้างขยะตั้งแต่เริ่ม

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  Content quotation bg
  Disclaimer : หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทีมงานมาที่ [email protected]
  Content quotation bg


  ดาวน์โหลดแอพ
  ดาวน์โหลดแอพดาวน์โหลดแอพ
  Icon ranking

  อันดับบทความประจำวัน

  (หมวดอื่น ๆ)

  Variety By SistaCafe

  Icon feature 100x100

  Feature

  กิจกรรม SistaCafe