วัยไหน ควรลงทุนอะไรดี? ตามมาหาคำตอบพร้อมๆ กันเลย

PAGE 2/2
» »

หากใครมีการวางแผนทางการเงินที่ดีมาโดยตลอด ในวัยนี้ควรจะเป็นวัยที่มีความมั่นคง และมั่งคั่งทางการเงินมากที่สุด ถือว่าเป็นวัยแห่งการพักผ่อน เนื่องด้วยจากภาระ และความรับผิดชอบที่ลดลงไปมาก ทั้งของตนเองและครอบครัว ทำให้ลักษณะการลงทุนในช่วงวัยนี้อาจจะแตกต่างไปจากช่วงวัยอื่น คือเน้นการลงทุนที่ปลอดภัย ความเสี่ยงต่ำเพื่อให้เงินที่เราสะสมและลงทุนมาอยู่ได้นานที่สุด ขณะเดียวกันบางท่านอาจมีการวางแผนการลงทุน หรือส่งต่อมรดกให้กับลูกหลานของตน ในรูปแบบต่าง ๆ

นอกเหนือจากการลงทุนที่ปลอดภัยแล้วเรื่องการดูแลสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนวัยเกษียณ เพราะจากร่างกายที่เสื่อมถอย ก็อาจทำให้มีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้นคนในวัยนี้จึงควรรักษาสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล


ออมและลงทุนอะไรดีในวัยนี้

การลงทุนสำหรับช่วงวัยนี้ ควรเน้นลดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อลดโอกาสการสูญเสียเงินต้นหรือขาดทุน เนื่องจากเป็นวัยใกล้เกษียณ กระแสเงินสดสภาพคล่องจึงมีความสำคัญ ควรฝากออมทรัพย์สำหรับเบิกถอนได้ตลอดเวลา เพื่อรองรับค่าใช้ในการรักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้น หรือมีค่าใช้จ่ายเกินกว่าความคุ้มครอง หรือความคุ้มครองที่กำลังจะหมดลง รวมถึงโรคบางกลุ่มที่ประกันอาจไม่คุ้มครอง หรืออาจมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบรายได้ประจำ เช่น เงินปันผลจากหุ้นพื้นฐานดี กองทุนรวมที่มีการจ่ายปันผล หรือ หุ้นกู้ บางคนอาจเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเช่า คอนโด ฯลฯ ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอในรูปของค่าเช่า

สำหรับคนวัยนี้ การวางแผนมรดกผ่านการทำประกันแบบตลอดชีพ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งต่อความมั่งคั่งไปสู่ลูกหลาน การวางแผนภาษี / วางแผนเกษียณ สามารถลงทุนในกองทุนรวม LTF (ปี 2562 เป็นปีสุดท้ายที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้), RMF หรือการลงทุนในประกัน ถือเป็นตัวช่วยหนึ่งในการลดหย่อนภาษี

ผลิตภัณฑ์แนะนำ KK FREE 55 UP

อ่านคอนเทนต์ทางด้านการเงิน การลงทุนดีๆ จากผู้เชี่ยวชาญได้ที่ KKP Advice Center

กิจกรรม SistaCafe