Haul: เห่อแกะกล่องSkincare จาก All About You🎁🎁

PAGE 3/3
» »
1589450582 all about %e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%90%e0%b9%93 0026

สำหรับวันนี้ฟางก็ขอจบการเห่อการแกะกล่องเพียงเท่านี้นะคะ มีใครไปตำตัวไหนมาแล้วบ้าง กระซิบบอกฟางด้วยน้า อยากรู้ว่าเพื่อนๆ ใช้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง ^_^
เจอกันบทความหน้าค่า บ๊ายยยยยบายย
❤❤❤❤❤❤

กิจกรรม SistaCafe