Quote ส่งกำลังใจ ผ่าน ข้อคิด คำคม คติเตือนใจ ความหมายดี ๆ

PAGE 4/4
» »


ชีวิตไม่มีเรื่องไหนใหญ่

มีแต่เรื่องใหม่ที่ยังตั้งรับไม่ไหว

พอเวลาผ่านไป จะกลายเป็นแค่อีกเรื่อง

ที่ต้องผ่านไปให้ได้เท่านั้นเอง


- DJ. พี่อ้อย -❤..........❤..........❤..........❤..........❤CR. Background : Canva

กิจกรรม SistaCafe