เพิ่มไอเดีย สำหรับสาว "ผมสั้น" ก็สามารถทำผมหลายทรงได้ สวยหวานไม่แพ้กัน

PAGE 2/3
» »
วิธีทำ :
1. แสกกลาง มัดจุกซ้ายขวา
2. แหวกช่องว่างตรงกลางของผมที่มัดในแต่ละช่อ แล้วทำการม้วนปลายผมที่มัดสอดเข้าไปในช่องนั้น ผมก็จะเป็นเกลียวดังภาพ
3. หยิบปอยผมด้านล่างทั้งฝั่งซ้ายและขวา
4. มัดรวบด้วยกัน
5. ม้วนปลายผมที่มัดสอดเข้าไปในช่องนั้น ผมก็จะเป็นเกลียว เช่นเดียวกับช่อด้านบนทั้ง 2 ช่อ
6. หยิบปอยผมด้านล่างทั้งฝั้งซ้ายและขวา อีกครั้ง
7. มัดรวบเข้าด้วยกัน รวมไปถึงรวบกับปลายผมของ 2 ช่อแรกด้วย
8. แหวกช่องว่างตรงกลางของผมที่มัด แล้วทำการม้วนปลายผมที่มัดสอดเข้าไปในช่องนั้น ผมก็จะเป็นเกลียวดังภาพ
9. จัดแต่งทรงผมให้สวยงาม

แบบที่ 8

วิธีทำ :
1. มัดผมจำนวนหนึ่งกลางศีรษะ
2. มัดผมด้านข้างจำนวนหนึ่ง
3. แหวกช่องว่างตรงกลางของผมที่มัด แล้วทำการม้วนปลายผมที่มัดสอดเข้าไปในช่องนั้น ผมก็จะเป็นเกลียวดังภาพ
4. หยิบช่อถัดไปมัด
5. แหวกช่องว่างตรงกลางของผมที่มัด แล้วทำการม้วนปลายผมที่มัดสอดเข้าไปในช่องนั้น ผมก็จะเป็นเกลียว
6. ทำแบบเดิมไปจนถึงกลางศีรษะ
7. ทำทั้ง 2 ข้างตามวิธีข้างบน
8. มัดรวมกันทั้งช่อด้านข้างซ้าย-ขวาและตรงกลาง แหวกช่องว่างตรงกลางของผมที่มัด แล้วทำการม้วนปลายผมที่มัดสอดเข้าไปในช่องนั้น ผมก็จะเป็นเกลียวดังภาพ
9. จัดแต่งทรงผมให้สวยงาม

แบบที่ 9

วิธีทำ :
1. แบ่งผมครึ่งศีรษะ
2. มัดจุกด้านล่าง ให้เหลือปอยซ้ายขวาไว้ก่อน
3. แหวกช่องว่างตรงกลางของผมที่มัด แต่คราวนี้ มุดผมจากข้างล่างงัดขึ้นบน
4. รวบผมครึ่งบนที่แบ่งไว้
5. นำปอยซ้ายขวาด้านล่างที่ทีแรกปล่อยไว้ มารวบด้วยกันข้างบนผมครึ่งบนที่มัดไว้
6. ทำการม้วนปลายผมของปอยผมช่อเมื่อกี้ที่มัดเข้าด้วยกันสอดเข้าไปในช่องนั้น
7-9. ค่อยๆ หยิบผมแต่ละช่อม้วนแล้วเหน็บกิ๊บ
10. จัดแต่งทรงผมให้สวยงาม

แบบที่ 10

วิธีทำ :
1. รวบผมครึ่งศีรษะ
2. แหวกช่องว่างตรงกลางของผมที่มัด แล้วทำการม้วนปลายผมที่มัดสอดเข้าไปในช่องนั้น ผมก็จะเป็นเกลียวดังภาพ
3. มัดจุกผมครึ่งล่าง
4. แหวกช่องว่างตรงกลางของผมที่มัด ม้วนมุดจากล่างงัดขึ้นบน
5. นำผมช่อบนมาปิดช่อด้านล่างไว้
6. เก็บปลายผมช่อด้านบนให้สวยงาม
7. จัดแต่งทรงผมให้สวยงาม

แบบที่ 11

วิธีทำ : หยิบปอยผมด้านซ้ายและขวามามัดหย่อนๆ - จับปลายผมของปอยผมม้วนจากบนลงล่าง - หยิบปอยด้านล่างมามัด แล้วทำเช่นเดิม ทั้งหมด 5 ครั้ง ... จัดแต่งทรงผมให้สวยงาม

แบบที่ 12

วิธีทำ :
1. รวบผมครึ่งศีรษะ
2. หยิบปอยผมของแต่ละข้าง เริ่มจากข้างหน้าทีละช่อ แล้วม้วนพันกัน 2 ช่อ ( คล้ายๆ ถักเปีย ) ทำไปเรื่อยๆ จนถึงกลางศีรษะ
3-4. ทำเช่นนี้ทั้ง 2 ข้าง เสร็จแล้วรวบเข้าหากัน
5. หยิบปอยด้านล่างของแต่ละข้าง หมุนม้วนเป็นเกลียว แล้วสอดด้านในสุด
6. ติดกิ๊บ หรือมัดหนังยาง
7. จัดแต่งทรงผมให้สวยงาม

แบบที่ 13

วิธีทำ : รวบผม โดยเหลือผมช่อล่างทั้งด้านซ้ายและขวาไว้จำนวนหนึ่ง - หยิบปอยผมทั้งสองข้าง มามัดรวมกัน - จับปลายผมของปอยผมม้วนจากบนลงล่าง ... จัดแต่งทรงผมให้สวยงาม

กิจกรรม SistaCafe