ชวนชม 'ฉลองพระองค์' ของ 'สมเด็จพระราชินีฯ' ที่ทอขึ้นจากผ้าไทย แต่งดงามระดับสากล

PAGE 3/3
» »

ฉลองพระองค์ชุดราตรี ได้รับการตัดเย็บขึ้นจากผ้าไหมซาติน ปักประดับด้วยลูกปัด เส้นไหม เลื่อม และดิ้นขดสีทองให้เป็นลวดลายดอกไม้อันงดงาม

   
และนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของ ฉลองพระองค์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ ทรงให้ความสำคัญต่อผ้าไหมไทยและได้ยกระดับผ้าไทยให้ได้ประจักษ์สู่สายตาของคนทั่วโลก นอกจากพระองค์จะมีพระพักตร์ที่ทรงสิริโฉมยิ่งแล้ว ยังทรงมีทั้งน้ำพระทัยที่งดงามและมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยเสมอมา เราในฐานะคนไทยก็ต้องช่วยอนุรักษ์และสนับสนุนภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่ต่อไปนานๆ ด้วยนะคะ
   

กิจกรรม SistaCafe