ชวนชม 'ฉลองพระองค์' ของ 'สมเด็จพระราชินีฯ' ที่ทอขึ้นจากผ้าไทย แต่งดงามระดับสากล

PAGE 2/3
» »

เมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศอิหร่าน เมื่อปี ค.ศ. 1967 ทรงฉลองพระองค์ในชุดประจำชาติไทย ที่ใช้เทคนิคการทอผ้าแบบมีลวดลาย พร้อมปักประดับด้วยไหมเงิน คริสตัล และลูกปัด

        

ฉลองพระองค์ชุดไทยจักรพรรดิ ได้รับการตัดเย็บจากผ้าไหม ปักประดับด้วยเพชรเทียมและลูกปัดอย่างวิจิตรงดงามด้วยเอกลักษณ์ผ้าไทย

      

ฉลองพระองค์ชุดไทยจักรี ได้รับการตัดเย็บจากผ้าไหม บรรจงปักประดับด้วยเพชรเทียม ดิ้นทอง และลูกปัด

   

ฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิต ได้รับตัดเย็บจากผ้าไหม ปักประดับด้วยดิ้นทอง ดิ้นเงิน เลื่อม และลูกปัด

     

ฉลองพระองค์ชุดราตรี เมื่อปี 1969 ได้รับตัดเย็บจากผ้าไหมชิเบอร์ลิน ปักประดับด้วยเลื่อม ลูกปัด และคริสตัล

   

ฉลองพระองค์ชุดราตรี ได้รับการออกแบบโดยห้องเสื้อ Balmain ตัดเย็บขึ้นจากผ้าไหม ปักประดับด้วยเพชรเทียม ดิ้นเงิน และลูกปัด

      

เมื่อปี พ.ศ. 2524 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงฉลองพระองค์ชุดราตรียาว ตัดขึ้นด้วยผ้าไหมมัดหมี่ลายกอตะไคร้ ตกแต่งบริเวณปลายแขนด้วยขนนก ในงานถวายพระกระยาหารค่ำ ณ ประเทศญี่ปุ่น

   

ฉลองพระองค์ชุดราตรี ได้รับการตัดเย็บจากผ้าไหมออร์แกนซ่า

   

ฉลองพระองค์ชุดราตรียาว ได้รับการตัดขึ้นจากผ้าลูกไม้ฝรังเศส ถือเป็นหนึ่งในฉลองพระองค์ที่ทรงใส่ออกงานในหลายประเทศ ทั้งเบลเยี่ยม เยอรมัน นอร์เวย์ สเปน และไทย

   

เมื่อปี ค.ศ. 1960 ทรงฉลองพระองค์ชุดราตรียาว ที่ได้รับการตัดเย็บขึ้นจากผ้าไหมซาติน ปักประดับด้วยดิ้นโลหะ ดิ้นเหลือบ และคริสตัล

   

กิจกรรม SistaCafe