' 5 บทเพลงรัก ' จากเพลงพระราชนิพนธ์ของ 'ในหลวง ร.9'

PAGE 2/2
» »
In a dream, I'm on a desert island,
Waiting for you, hoping you've not forgotten.

How happy, I would be to see you near.
And how sorry, if you don't apperar.

Like old time, we'd listen to the sea
Which is like music leading to ecstasy.

Though knowing, it is no use to be blue,
I keep dreaming, it may well come true.

Echo - แว่ว

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 41 ทรงพระราชนิพนธ์ทำนอง และ คำร้องภาษาอังกฤษ
พร้อมกันใน พ.ศ. 2508

"Echo" H.M.Blues - จารุวรรณ บุญญารักษ์

Echo - of a sweet melody of tender love
keeps bringing memory from heaven above.

Soft lights – Gliding through empty space ‘yond cloudy skies,
remind me of your dear face and lovelight in your eyes.

How – I long to be with you Once again.
Hope – and pray, oh yes I do, all in vain.

Our Song – of it is nothing left but the echo.
Though time is unforgiving I know Our love will Linger on For eternity.
  
เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นเสมือนเครื่องยืนยันถึงพระอัจฉริยะภาพ พระองค์มิได้เป็นเพียงกษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชา
แต่ยังชำนาญด้านการดนตรีเป็นอย่างยิ่ง และทุกท้วงทำนองจากทุกบทเพลงนั้น
จะยังคงสถิตย์อยู่ในใจปวงชนชาวไทยไปตลอดกาล 
  

กิจกรรม SistaCafe