12 ท่า ออกกำลังกาย ง่ายๆ หุ่นดีได้ตลอดกาล!!

PAGE 2/3
» »
 

5. Plank Tap

วิธีทำ :
- เริ่มในท่า Plank  ร่างกายตั้งตรงไม่งอ
- ค่อยๆ เอามือซ้ายมาแตะไหล่ขวา โดยใช้พลังจากแขนขวายันไว้ เสร็จแล้วเอาแขนกลับไปที่เดิม
- สลับทำอีกข้างหนึ่ง

ข้อแนะนำ :
- พยายามยันตัวให้อยู่ ตอนที่เอามือมาแตะไหล่
 

6. Squat

วิธีทำ
- ยืนแยกขาความกว้างเท่าหัวไหล่ หลังตรง หน้ามองตรง 
- ค่อยๆ ย่อตัวพร้อมยกมือมาไว้ระดับคาง 
- ย่อตัวลงมาให้มากสุดเท่าที่จะทำได้ โดยที่เข่าไม่เกินปลายเท้า และไม่ล้ม

ข้อแนะนำ : 
-อย่ายกส้นเท้าออกจากพื้น และอย่าทิ้งน้ำหนักลงไปที่ปลายเท้า
 

7. Side Lunge

วิธีทำ :
- ยืนตรง หน้ามองตรง หลังตรง ยืดอก 
- ประสานมือไว้ระดับคาง 
- ก้าวเท้าซ้ายไปด้านซ้ายในลักษณะย่อเข่า โดยก้าวให้กว้างเท่าที่จะทำได้
- กลับสู่ท่าเริ่มต้น แล้วสลับทำอีกข้าง

ข้อแนะนำ :
- ตอนย่อตัว อย่าปล่อยให้เข่าเกินปลายเท้าออกมา
 

8. Squat Jump

วิธีทำ :
- เริ่มในท่านั่งย่อเข่า ต้นขาขนานกับพื้น
- หน้ามองตรง อกตั้งตรง เหยียดมือตรงไปข้างหน้า
- กระโดดขึ้นไปข้างบนให้สูงเท่าที่ทำได้ พร้อมกับเหวี่ยงมือไปด้านหลัง
- ค่อยๆ ลงสู่พื้นอย่างนิ่มนวล

ข้อแนะนำ
- ทิ้งน้ำหนักลงไปที่ปลายเท้าขณะอยู่ในท่าเริ่ม และเข่าเลยปลายเท้า
 

9. Jumping Lunge

วิธีทำ :
- เริ่มต้นทำท่าคล้ายท่าวิ่ง โดยขาข้างหนึ่งก้าวมาข้างหน้าตั้งฉากกับพื้น 
- ส่วนอีกข้างงอเข่าไปข้างหลัง โดยที่เข่าไม่แตพื้น และใช้ปลายเท้ายันพื้นไว้
- ลำตัวตั้งตรง 
- กระโดดขึ้นข้างบน ในขณะเดียวกันก็สลับขาจากหน้าไปหลัง  ขาที่อยู่ด้านหลังมาอยู่ข้างหน้า
- เมื่อลงถึงพื้นจะอยู่ในท่าเดิม แต่ขาสลับกัน

ข้อแนะนำ :
- อย่าให้เข่าแตะพื้น
- หากกระโดดแล้วเหนื่อยเกินไป สามารถปรับมาทำแค่สลับขากันเฉยๆ โดยไม่ต้องกระโดดได้

กิจกรรม SistaCafe