9 วิธี 'เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น' แบบง่ายๆ อยากเปลี่ยนต้องอ่าน!

PAGE 2/2
» »
คำขอบคุณ ถือว่าเป็นคำสำคัญที่มนุษย์ทุกคนควรมี เมื่อมีใครอีกคนทำเรื่องดีๆ ให้กับเรา หรือช่วยเหลือให้เราทำอะไรก็ตามสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ก็ใช่ว่าจะพูด " ขอบคุณ " ในขณะที่หน้านิ่งหรือดูเสแสร้ง แต่จะต้องออกมาจากใจจริงๆ ไม่ว่าจะสีหน้าหรือแววตาก็ควรแสดงออกอย่างจริงใจ เมื่อคุณสามารถขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือหรือมอบสิ่งดีๆ กับคุณได้อย่างเคยชิน และรู้สึกเช่นนั้นจริงๆ คุณก็จะกลายเป็นที่สนใจของคนรอบข้างมากยิ่งขึ้น และดึงดูดคนดีๆ เข้ามาในชีวิตด้วยเช่นเดียวกัน 

8. เก็บบันทึกประจำวัน

การจดบันทึกประจำวันจะช่วยให้คุณจัดระเบียบชีวิตได้ดีขึ้น และช่วยให้คุณได้ระบายเรื่องที่คับข้องใจโดยไม่ต้องไปอาละวาดใส่ใคร สามารถเขียนถึงแรงบันดาลใจที่ไม่ควรลืมไว้เตือนความจำ หรือเล่าเรื่องราวดีๆ ที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจลงไป การทำบันทึกประจำวันในเรื่องราวของตนเองนั้น ยังทำให้เราสามารถหลุดพ้นจากอดีต โดยที่เราสามารถแสดงอารณ์ ความรู้สึก ความคิดส่วนตัวในเรื่องต่างๆ ได้แบบไม่ต้องไประบายให้ใครฟังแล้วกลัวว่าจะรั่วไหล เพียงเท่านี้ก็จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นอีกด้วย

9. จัดการเรื่องเงินให้เป็น

เมื่อเรื่องทุกอย่างดีขึ้นแล้ว ก็อย่าลืมเรื่องการเงิน การจัดการค่าใช้จ่าย หรือรายรับ-รายจ่าย รวมไปถึงการออมและการลงทุน เป็นเรื่องที่ผู้หญิงจะต้องเรียนรู้ไว้ ยิ่งโตมากเท่าไหร่การวางแผนการเงินก็จะยิ่งบ่งบอกถึงอนาคตได้มากเท่านั้น และควรทำอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถควบคุมการเงินได้อย่างอยู่หมัด ทำให้ไม่ต้องมานั่งเครียด หรือกังวลเรื่องการเงินมากจนเกินไป ทั้งนี้การควบคุมการเงินที่ประสบความสำเร็จ ยังเป็นการบ่งบอกถึงศักยภาพเรื่องการจัดการของตัวเราเองได้มากขึ้นอีกด้วย

ทั้ง 9 วิธีนี่จะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีศักยภาพในการเรียนหรือการทำงานมากกว่าเดิม พร้อมเป็นที่รักของคนรอบข้าง ทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน เพียงแต่จะต้องอาศัยความตั้งใจ อดทน และความมีวินัยในตัวเองด้วย เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

กิจกรรม SistaCafe