Review 'คอนซีลเลอร์' ถูกและดี ปกปิดเนียน Catrice Camouflage Cream

PAGE 2/2
» »

คราวนี้เราก็ใช้พัฟกดแป้งลงไปตรงบริเวณที่เราทาคอนซีลเลอร์เอาไว้
1442374064 %e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a7 %e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b3 %e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c catrice %e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2 makeup sistacafe 005

แค่กดๆ นะ ไม่ต้องถึงกับตบ! 555


ทาแป้งเพิ่มลงไปแล้ว ผิวหน้าก็จะดูเนียนขึ้นแบบนี้ :)
1442374172 %e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a7 %e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b3 %e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c catrice %e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2 makeup sistacafe 006


เย้ๆๆ เท่านี้หน้าก็ดูเนียนขึ้นมาทันตาแล้ว รอยสิว จุดด่างดำอะไรก็เอาอยู่แล้วล่ะทีนี้ สาวๆ คนไหนสนใจเจ้าคอนซีลเลอร์ตัวนี้ สามารถหาซื้อได้ตาม Watson , Boots หรือ Drugstore ทั่วไปที่มีแบรนด์ Catrice ตั้งอยู่ ส่วนเรื่องราคานั้น มิ้วจำตัวเลขเป๊ะๆ ไม่ได้ จำได้แต่ว่าไม่เกิน 200 บาท ถือเป็นคอนซีลเลอร์ที่คุณภาพดีเกินราคาจริงๆ ค่ะ
1442374858 %e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a7 %e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b3 %e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c catrice %e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2 makeup sistacafe 009

ดูชัดๆ อีกรอบเนอะ ตอนแต่งหน้าเสร็จแล้ว :)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม SistaCafe