9 ท่าออกกำลังกาย 'สลายไขมัน' ลาก่อนน้องพุง!

PAGE 2/4
» »
บิดขาสลับไปที่ข้างขวา เกร็งค้างไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยสลับกลับไปทางข้างซ้าย จะสลับกันไปมา โดยทำเช่นนี้ทั้งหมด 30 วินาที

ท่าที่ 3 Starfish Crunch

 

มาต่อกันท่าที่ 3 ให้นอนกางแขนขาออกดังในภาพ ท่าทางจะเหมือนตัวปลาดาวที่เป็นชื่อของท่านี้ 

จากนั้นจะยกแขนข้างซ้ายขึ้นไปแตะที่ขาข้างขวา โดยใช้แขนขวาช่วยดันตัวขึ้นมา

สลับใช้แขนขวามาแตะขาข้างซ้าย และจะทำสลับไปมาแบบนี้ 30 วินาที จึงจะถือว่าครบ 1 เซ็ต

ท่าที่ 4 Mountain Climbers

 

ท่าที่ 4 นี้จะให้เปลี่ยนจากนอนหงายเป็นนอนคว่ำ จากนั้นให้ดันตัวขึ้นตรงอย่างในภาพ

ให้ใช้ยกขาซ้ายเคลื่อนมาข้างหน้า โดยเข่าต้องอยู่เหนือพื้นให้อยู่ในระดับหน้าอก

จากนั้นให้สลับเป็นขาขวาและทำสลับไปมาอย่างเร็วตามกำลังของผู้ออกกำลังกาย จนครบเวลา 30 วินาที

ท่าที่ 5 Russian Twists

 

กิจกรรม SistaCafe