WOW! ไอเดียถ่ายรูป 'แบบไม่มีแรงโน้มถ่วง' ท่าถ่ายรูปแนวๆ ของสาวญี่ปุ่น และเกาหลี

PAGE 2/4
» »

ถ่ายตอนซื้อของ

เท้าต้องเหยียดเกือบตรงนะ

ใช้วิวธรรมชาติที่สวยงามเป็นฉากหลัง

ทำท่าโยนใบไม้ขึ้นในอากาศ

ขี่ไม้กวาด เป็นแม่มดแสนสวย

ท่าโพสไร้แรงโน้มถ่วงเก๋ๆ

กิจกรรม SistaCafe