พระราชดำรัสและพระราโชวาสของในหลวงรัชการที่9
1653381269 %e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%9f%e0%b8%aa%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b9%8c
ไลฟ์สไตล์

รวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของ "ในหลวงรัชกาลที่ 9" เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต

พระราชดำรัสและพระราโชวาสของ "ในหลวงรัชการที่ 9"


» » - - »
Sistacafe button sharefb
Down

นอกจากในหลวงรัชกาล 9 จะทรงมีพระราชกรณียกิจเพื่อประชากรของพระองค์อย่างมากมายโดยไม่มีการหยุดพักแล้ว พระองค์ท่านยังมีพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสอันควรน้อมนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอีกหลายประการทั้งในด้านการศึกษา การทำงานและการดำเนินชีวิต


วันนี้ SistaCafe  จึงรวบรวมเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 บางส่วนมาให้ได้อ่านกันอีกครั้งค่ะ เพื่อทุกคนจะได้ตระหนักถึงคำสอนและข้อคิดดี ๆ ที่อยู่ในพระราชดำรัสและนำไปปฏิบัติตามกันค่ะ 

พระราชดำรัสเรื่องความทุจริต

1476514716 ppt 6 638

พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ที่พวกเราควรจะน้อมรับและทำตาม

1476514834

ทรงต้องการให้ประชาชนของพระองค์มีความรักและสามัคคีกัน

1476517688 5dec

พระราชดำรัสเกี่ยวกับการดำรงชีวิต

1476517835 frwgrgvjmsgf892b

ต้องอดทน และรอได้

1476522260 558000013878805

ก่อนจะทำอะไรให้ไตร่ตรองให้รอบคอบ

1476522320 558000013878802

การทำความดี บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องบอกให้ใครรู้ก็ได้ เปรียบเสมือนกับการปิดทองหลังพระ

1476522396 558000013878803

คนเราต้องรู้จักประมาณตนเอง และหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเอง

1476522442 558000013878804

คิดก่อนพูด

1476522527 558000013878806

รู้จักข้อบกพร่องของตัวเอง เมื่อผิดก็ยอมรับผิด และหาทางแก้ไขในความผิดพลาดนั้น

1476522597 558000013878811

ต้องรู้จักการรับ และการให้..

1476522690 558000013878812

ใช้ความสงบ..สยบความรุนแรง

1476522817 558000013878817

การทำงานด้วยความตั้งใจ เต็มใจ ขยัน ซื้อสัตย์ และทำด้วยความสุจริต จะช่วยทำให้ประสบความสำเร็จได้

1476522892 558000013878820

ต้องมีความเพียร และอดทน จึงจะส่งผลให้สำเร็จได้

1476523005 kingindex 2

คุณธรรมสี่ประการ

1476523125 558000013878821

อดทน เสียสละ สุจริต

1476523240 558000013878819

หมั่นฝึกฝนความเพียรให้เป็นนิสัย

1476523334 558000013878815

ต้องทำงานด้วยความรับผิดชอบ ไม่บิดเบือนความจริงและจุดประสงค์ของงาน

1476523471 352994 309294 313776582054924 2079591475 n

จงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

บทความที่เกี่ยวข้อง
Content quotation bg
Disclaimer : หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทีมงานมาที่ [email protected]
Content quotation bg


ดาวน์โหลดแอพ
ดาวน์โหลดแอพดาวน์โหลดแอพ
Icon ranking

อันดับบทความประจำวัน

(หมวดไลฟ์สไตล์)

Variety By SistaCafe

Icon feature 100x100

Feature

กิจกรรม SistaCafe