รวมบทเพลง "พระราชนิพนธ์" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

PAGE 5/5
» »

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 42
ชื่อเพลง : เกษตรศาสตร์
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
คำร้อง : ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร
ปี พ.ศ. 2509

41.ความฝันอันสูงสุด

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 43
ชื่อเพลง : ความฝันอันสูงสุด
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
คำร้อง : ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค
ปี พ.ศ.2514

42.เราสู้

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 44
ชื่อเพลง : เราสู้
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : นายสมภพ จันทรประภา
ปี พ.ศ.2516

43. เรา-เหล่าราบ ๒๑ (We-Infantry Regiment 21)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 45
ชื่อเพลง : เรา-เหล่าราบ ๒๑
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : ร้อยตำรวจโทวัลลภ จันทร์แสงศรี
ปี พ.ศ. 2519

44.Blues for Uthit

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 46
ชื่อเพลง : Blues for Uthit
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปี พ.ศ. 2522

45.รัก

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 47
ชื่อเพลง : รัก
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ.2537

46.เมนูไข่

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 48
ชื่อเพลง : เมนูไข่
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ.2538

นับว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชปรีชาญาณในเรื่องของดนตรี และเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระอัฉริยะภาพในหลายๆ ด้านและทรงงานหนักเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยทุกคนอย่างแท้จริง

กิจกรรม SistaCafe