รวมบทเพลง "พระราชนิพนธ์" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

PAGE 4/5
» »

31. เพลงพระราชนิพนธ์ชุด Kinari Suite

เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศชุดที่ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2502 เพื่อประกอบการแสดงระบำบัลเลต์ ชุด มโนห์รา ทรงแยกและเรียบเรียงเสียงประสานด้วยพระองค์เองทั้งชุด โปรดเกล้าฯ ให้วงดุริยางค์ราชนาวีบรรเลงประกอบการแสดงบัลเล่ต์ชุดมโนห์รา ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร  
ซึ่งประกอบด้วย 4 บทเพลง

1. A love story หรือ ภิรมย์รัก บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 30
2. Nature Waltz บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 31
3.The Hunter บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 32
4.Kinari Waltz บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 33 


ชื่อเพลง : ภิรมย์รัก
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษ "A Love Story" และพลเรือตรี ปรีชา ดิษยนันทน์ ประพันธ์คำร้อง ภาษาไทย "ภิรมย์รัก"

32. แผ่นดินของเรา (Alexandra)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 34
ชื่อเพลง : แผ่นดินของเรา
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ปี พ.ศ. 2502

33.พระมหามงคล

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 35
ชื่อเพลง : พระมหามงคล
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปี พ.ศ. 2502

34.ยูงทอง

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 36
ชื่อเพลง : ยูงทอง
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : นายจำนงราชกิจ (จรัล บุณยรัตพันธุ์) ประพันธ์ขึ้นตามที่หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ร่าง
ปี พ.ศ. 2506

35. ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 37
ชื่อเพลง : Still on My Mind
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปี พ.ศ. 2508

36.เตือนใจ (Old-Fashioned Melody)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 38
ชื่อเพลง : Old-Fashioned Melody
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปี พ.ศ. 2510

37. ไร้เดือน No Moon หรือ ไร้จันทร์

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 39
ชื่อเพลง : no moon
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปี พ.ศ. 2508

38. เกาะในฝัน (Dream Island)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 40
ชื่อเพลง :เกาะในฝัน (Dream Island)
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ภาษาอังกฤษ) ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค และหม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์(ภาษาไทย)

39.แว่ว (Echo)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 41
ชื่อเพลง : แว่ว (Echo)
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ภาษาอังกฤษ) ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร(ภาษาไทย)

40.เกษตรศาสตร์

กิจกรรม SistaCafe