รวมบทเพลง "พระราชนิพนธ์" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

PAGE 3/5
» »

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 20
ชื่อเพลง :ศุกร์สัญลักษณ์
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ปี พ.ศ. 2497

21. Oh I say

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 21
ชื่อเพลง : Oh I Say
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช
ปี : พ.ศ.2498

22. Can't You Ever See

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 22
ชื่อเพลง : Can't you ever see
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ปี พ.ศ. 2498

23. Lay Kram Goes Dixie

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 23
ชื่อเพลง : Lay Kram Goes Dixie
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปี พ.ศ.2498

24. ค่ำแล้ว (Lullaby)

ชื่อเพลง : ค่ำแล้ว (Lullaby)
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา (อังกฤษ) ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา (ไทย)

25.สายลม (I Think of You)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 25
ชื่อเพลง : สายลม
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ปี พ.ศ. 2500

26.ไกลกังวล หรือ เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 26
ชื่อเพลง : ไกลกังวล
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค
ปี พ.ศ. 2500

27. แสงเดือน (Magic Beams)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 27
ชื่อเพลง : แสงเดือน
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ปี พ.ศ.2501

28. Somewhere Somehow

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 28

ชื่อเพลง : Somewhere Somehow

ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษ และ นายศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ ประพันธ์คำร้อง "ฝัน" ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค แต่งคำร้อง "เพลินภูพิงค์"

29. มาร์ชราชนาวิกโยธิน (Royal Marines March)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 29
ชื่อเพลง : มาร์ชราชนาวิกโยธิน (Royal Marines March)
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปี พ.ศ.2502

กิจกรรม SistaCafe