รวมบทเพลง "พระราชนิพนธ์" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

PAGE 2/5
» »

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 10
ชื่อเพลง : คำหวาน
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ปี : พ.ศ. 2492

11. มหาจุฬาลงกรณ์ (Maha Chulalongkorn)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 11
ชื่อเพลง : มหาจุฬาลงกรณ์
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา และสุภร ผลชีวิน
ปี : พ.ศ.2492

12.แก้วตาขวัญใจ (Lovelight in My Heart)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 12
ชื่อเพลง : แก้วตาขวัญใจ
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ปี : พ.ศ. 2492

13. พรปีใหม่

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 13
ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ปี : พ.ศ.2494

14. รักคืนเรือน (Love Over Again)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 14
ชื่อเพลง : รักเรือนคืน
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ปี : พ.ศ.2495

15. ยามค่ำ (Twilight)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 15
ชื่อเพลง : ยามค่ำ
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ปี : พ.ศ. 2495

16. ยิ้มสู้ (Smiles)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 16
ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ปี : พ.ศ.2495

17. มาร์ชธงไชยเฉลิมพล (The Colours March)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 17
ชื่อเพลง : มาร์ชธงไชยเฉลิมพล
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปี : 2495

18. เมื่อโสมส่อง (I Never Dream)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 18
ชื่อเพลง : เมื่อโสมส่อง
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ปี พ.ศ. 2495

19. ลมหนาว (Love in Spring)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 19
ชื่อเพลง : ลมหนาว
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
ปี : พ.ศ.2497

20.ศุกร์สัญลักษณ์ (Friday Night Rag)

กิจกรรม SistaCafe