พาแม่ไปเดิน...ช้อป ชิม ชิลล์ ที่งาน 'โครงการหลวง 47' @ CentralWorld

PAGE 2/3
» »

 

 

 
สาวๆ รู้รึเปล่า? คะว่า โครงการหลวงส่งเสริมการปลูกข้าวนาและข้าวไร่ด้วยนะคะ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 15 แห่งสร้างมูลค่ากว่า 7 ล้านบาทต่อปี ให้กับเกษตรกร


นอกจากนั้นยังมีความรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวโพดเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่วโดยวิธีไม่เผา เพราะสืบเนื่องมาจากปัญหาพื้นที่ปลูกข้าวโพดเพิ่มขึ้นและปลูกซ้ำในพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่อง ทำให้สภาพดินเสื่อมโทรม 

ประกอบกับมีการเผาตอเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกทุก ๆ ปีส่งผลให้เกิดมลภาวะทางอากาศ  ทางมูลนิธิโครงการหลวงจึงเล็งเห็นแล้วว่าต้องได้รับการแก้ไข จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 สถาบันวิจัยพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) ศึกษาวิจัยการปลูกข้าวโพดโดยวิธีไม่เผา และนำพืชตระกูลถั่วมาปลูกร่วมในระบบ
เพื่อช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดิน ลดการพังทลายของหน้าดินและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
 

 

 

 

 

จะไป Selfie กับซุ้มดอกไม้แสนสวย

 

 

กิจกรรม SistaCafe