เลอค่า! 22 ทรงผมฮิตที่สุดในเกาหลี ที่สาวไทยทำตามได้

PAGE 4/5
» »

หางม้า ปล่อยหน้าม้า

15. Long Wave Hair ผมยาวลอนคลาย

ทรงผมเกาหลี ผมยาวลอนคลาย

ผมยาวลอนคลาย

ผมยาวลอนคลาย

ผมยาวลอนคลาย

16. Short Hair in Two Ponytails ผมสั้นมัดแกละ

ทรงผมเกาหลี ผมสั้นมัดแกะ

ผมสั้นมัดแกะ

ผมสั้นมัดแกะ

ผมสั้นมัดแกะ

17. Long Bleached Hair in Half Ponytail ทรงรวบครึ่งหัว

ทรงเกาหลี ทรงรวบครึ่งหัว

ทรงรวบครึ่งหัว

ทรงรวบครึ่งหัว

ทรงรวบครึ่งหัว

18. Long Ponytail หางม้าลอนยาว

ทรงผมเกาหลี หางม้าลอนยาว

หางม้าลอนยาว

หางม้าลอนยาว

หางม้าลอนยาว

19. Half Ponytail ทรงรวบมวยครึ่งหัว

ทรงรวบมวยครึ่งหัว

กิจกรรม SistaCafe