เลอค่า! 22 ทรงผมฮิตที่สุดในเกาหลี ที่สาวไทยทำตามได้

PAGE 3/5
» »

ผมตรงหน้าม้า

10. Long Wave Hair ผมดัดลอนยาว

ผมเกาหลี ผมดัดลอนยาว

ผมดัดลอนยาว

ผมดัดลอนยาว

ผมดัดลอนยาว

11. Medium Straight Hair ผมตรงประบ่า

ทรงผมเกาหลี ผมตรงประบ่า

ผมตรงประบ่า

ผมตรงประบ่า

ผมตรงประบ่า

12. Long Wave Perm ผมยาวดัดลอนใหญ่

ทรงผมเกาหลี ผมยาวดัดลอนใหญ่

ผมยาวดัดลอนใหญ่

ผมยาวดัดลอนใหญ่

ผมยาวดัดลอนใหญ่

13. Low Braided Ponytail หางม้าเปียต่ำ

ทรงผมเกาหลี หางม้าเปียต่ำ

หางม้าเปียต่ำ

หางม้าเปียต่ำ

หางม้าเปียต่ำ

14. Ponytail with a Bang หางม้า ปล่อยหน้าม้า

ทรงผมเกาหลี หางม้า ปล่อยหน้าม้า

หางม้า ปล่อยหน้าม้า

หางม้า ปล่อยหน้าม้า

กิจกรรม SistaCafe