เลอค่า! 22 ทรงผมฮิตที่สุดในเกาหลี ที่สาวไทยทำตามได้

PAGE 2/5
» »

ผมดังโงะ

5. Two Tone Dye Wave Hair ผมลอน สองสี

ทรงผมเกาหลี ผมลอนสองโทนสี

ผมลอนสองโทนสี

ผมลอนสองโทนสี

ผมลอนสองโทนสี

6. Long Straight Hair with See Through Bang ผมตรงหน้าม้าซีทรู

ทรงผมเกาหลี

ผมตรงหน้าม้าซีทรู

ผมตรงหน้าม้าซีทรู

ผมตรงหน้าม้าซีทรู

7. Long Straight Hair ผมตรงยาว

ทรงผมเกาหลี ผมตรงยาว

ผมตรงยาว

ผมตรงยาว

ผมตรงยาว

8. Long Wave Hair with Bang ผมลอนยาว หน้าม้าตรง

ทรงผมเกาหลี ผมลอนยาว หน้าม้าตรง

ผมลอนยาว หน้าม้าตรง

ผมลอนยาว หน้าม้าตรง

ผมลอนยาวหน้าม้าตรง

9. Long Straight Hair with Fringe ผมตรงหน้าม้า

ทรงผมเกาหลี ผมตรงหน้าม้า

ผมตรงหน้าม้า

ผมตรงหน้าม้า

กิจกรรม SistaCafe