393

Curator

นักคัดสรร

1433920644 tsukamoto tenma by mazelo
TenmaCHAN
852
Contents
131
Followers
0
Following

นะคะ เขียนแบบนี้ค่ะ อนุญาต ไม่ใช่ญาติเรา ไม่ต้องมีสระอินะจ๊ะ โอกาส ก็ไม่ใช่อากาศ ไม่ต้องใช้ ศ ค่ะ ภาษาไทย 3 คำจากเท็นมะ

Icon facebook
Icon instagram

บทความของนักคัดสรร

บทความที่ชื่นชอบ

กิจกรรม SistaCafe