298

Curator

นักคัดสรร

1432608627 bread wine
AUO
20
Contents
27
Followers
0
Following

AUOจ้า นักเขียนหน้าไม่ใหม่มาก สนใจเรื่องญี่ปุ๊นญี่ปุ่นเป็นพิเศษทั้งเรื่อวงการบันเทิง ความสวยความงาม แต่วัฒนธรรมด้านต่างๆ ตั้งใจจะใช้SistaCafeเป็นพื้นที่แบ่งปันเรื่องที่ตัวเองรู้ให้ทุกคนค่า ฝากตัวด้วยจ้า<3

บทความของนักคัดสรร

บทความที่ชื่นชอบ

กิจกรรม SistaCafe